HayDay.Mobi

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Soạn SMS : DK <MÃ_GIỚI_THIỆU> gửi đến 7035
(Phí 500đ)
(Trong đó <MÃ_GIỚI_THIỆU> dạng số)

ĐĂNG NHẬP ĐỂ TẢI GAME MIỄN PHÍ

Chú ý: Nếu bạn đã đăng ký qua SMS thì mật khẩu mặc định là 12345